Η διαφάνεια στην προφορική συνέντευξη κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την ιεραρχική εξέλιξη

1 Φεβρουαρίου 2006

Παναγιώτα Πετρόγλου, Δικηγόρος: «Η διαφάνεια στην προφορική συνέντευξη κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την ιεραρχική εξέλιξη».