Η ένσταση συμψηφισμού ωφέλειας στους μισθούς υπερημερίας

17 Νοεμβρίου 2004

Αλέξανδρος Λεοντόπουλος-Βαμβέτσος, Δικηγόρος: «Η ένσταση συμψηφισμού ωφέλειας στους μισθούς υπερημερίας».