Η εξέλιξη στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης: περισσότερη αγορά και περισσότερο κράτος

3 Νοεμβρίου 2004

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη: «Η εξέλιξη στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης: περισσότερη αγορά και περισσότερο κράτος».